سودجان در فاصله 60 كيلومتري منتهي اليه شمال غربي شهرستان شهركرد مرکز استان چهار محال وبختياری قراردارد و در تاريخ 22/9/82 با تصويب هيئت محترم دولت به شهر تبديل شده است مردم اين شهر در زمان جنگ تحميلي همراه و يار دولت جمهوري اسلامي بوده و با تقديم 45 شهيدكه 1% كل جمعيت را تشكيل مي دادند و63 نفر جانباز به ميهن اسلامي وبا حضور بيش از 185 نفر رزمنده از جمله روستاهاي نمونه معرفي شد در حالي كه كل جمعيت آن 4500 نفر بود. در حال حاضر سودجان داراي 5410 نفر جمعيت مي باشد . شغل اکثر مردم کشاورزی ودامپروری به روش سنتی ميباشد گويش مردم شهر ترکی ميباشد با توجه به ايلراه بودن منطقه اقوام لر نيز در آن ساکن ميباشند. اين شهر در نزديکی حوزه استحفاظی استان اصفهان در بين دوقطب گردشگری شهرستان چادگان وشهرستان کوهرنگ قرار دارد   به لحاظ موقعيت نسبی جغرافيائی از طرف شمال به روستای احمد آباد از طرف جنوب به روستای اوج بغاز از طرف شرق به روستای کرسنَک ومَرغملک و از طرف غرب به روستای دره گرم وقلعه آقا علی محدود ميشود در خصوص ناميده شدن اين محل به سودجان گفته شده است سران ايل هفت لنگ وچهار لنگ در اينجا زندگی می نموده وساکنان آن عشاير بوده که در زمان رضا خان يکجا نشين شدند سودجان محل عبور عشاير بختياری ( ايلراه) بوده که خريد و فروشها وتجارتها در اين مکان صورت ميگرفته و از رونق خوبی هم برخوردار بوده است از اين رو بدليل سود و تجارت ( خريد وفروش) اين مکان به سودجان معروف گشته است.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *