بسمه تعالی

آگهی مزایده حضوری (حراج) – مرحله اول

شهرداری سودجان در نظر دارد باستناد مجوز شماره 110- 94/2/16 شورای اسلامی شهر سودجان دو دستگاه از ماشین آلات خود  را بشرح ذیل بفروش برساند.

* یکدستگاه بیل بکهو (بکهولودر) مدل TDL130 طرح جدید سال 1386 ساخت تبریز- شش سیلندر

* یکدستگاه سواری سمند مدل 1384 (X7) نقره ای رنگ – دوگانه سوز دارای بیمه نامه شخص ثالث تا تاریخ 94/8/26  با 8 سال تخفیف بیمه

 از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار آگهی بمدت 7 روز کاری جهت بازدید از ماشن آلات مذکور به شهرداری سودجان مراجعه نمایند متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 03833462744 تماس حاصل نموده یا به پایگاه اینترنتی شهرداری سودجان به نشانی  www.soodejan.ir  مراجعه نمایند.

1.شرکت برای عموم آزاد است.

2.کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال اسناد و انتشار آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

3.شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4.قیمت پایه کارشناسی بیل بکهو 490/000/000 ریال  و سواری سمند 100/000/000 ریال میباشد.

5.متقاضیان بایستی مبلغ 49/000/000 ریال  جهت بیل بکهو و مبلغ 10/000/000 ریال جهت سواری سمند بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت چک بین بانکی یا به حساب سپرده پیمانکاران به شماره 0103363405007 نزد بانک صادرات واریز  و فیش واریزی خود را تا تاریخ 94/4/21 به این شهرداری تسلیم نمایند.

6.تاریخ برگزاری مزایده روز یکشنبه 94/4/21 ساعت 11/00 صبح میباشد.

7.در صورت انصراف سپرده نفرات اول تا سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

اسماعیل طاهری –  شهردار سودجان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *