شعار سال 1403 : جهش تولید با مشارکت مردم

26 خرداد 1403 8:17 ب.ظ

شورای شهر سودجان

سخن ریاست شورای شهر

بسم الله الرحمن والرحیم
شورای نهاد اجتماعی بر خواسته از متن انقلاب است فرمان تاریخی حضرت امام ره دراردیبهشت سال ۵۸ مبنی بر تدوین قانون شوراها  وراه اندازی این نهاد تاکید نمودن شوراها به عنوان نمایندگان قانونی مردم برای تحقق ومطالبات  مردمی تلاش می کنند وبا همراهی مسئولین شهرستان می توانند از همه ظرفیت ها وتوانمندیها جهت  توسعه وپیشرفت ارائه خدمات وایجاد رفا شهروندان وشهر نشینان ایفای نقش کنند این جانب با تمام توان در خدمت شهروندان هستم واز همه شهروندان  معتمدین  دانشجویان معلمان و روحانیون معظم شهر امام جمعه محترم شهر دست کمک ویاری دراز می کنم واز همه جهت رشد وشکوفایی وتوسعه  عمران شهر  کمک می طلبم
جناب آقای : اروجعلی اسدپور
مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت

معرفی اعضای شورای شهر سودجان

نایب رئیس شورای اسلامی

نام : یونس
نام خانوادگی :  طاهری
تحصیلات : کارشناسی حسابداری

خزاندار شورای اسلامی

نام : علی
نام خانوادگی : حیدری
تحصیلات :  کارشناسی مدیریت

عضو شورای شهر

نام : علی
نام خانوادگی :  اسماعیل زاده
تحصیلات : کارشناسی مدیریت

عضو شورای شهر

نام : مرضیه
نام خانوادگی : یزدانی
تحصیلات : کارشناسی دبیری تاریخ

تماس با شهرداری